ทอท.แจงจอแสดงตารางเที่ยวบินขัดข้อง

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชี้แจงกรณีจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารขัดข้อง

นายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริษัท ท่าอากาศยานไทย ได้ชี้แจงถึงกรณีมีการเผยแแพร่ภาพจอแสดงตารางเที่ยวบินภายในอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขัดข้องในสื่อสังคมออนไลน์ ว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยเหตุขัดข้องส่งผลให้จอเหนือเคาน์เตอร์เช็คอิน ไม่สามารถแสดงข้อมูลสายการบินและจอแสดงข้อมูลเที่ยวบินรวม ไม่สามารถแสดงภาพตารางเที่ยวบินได้ ปรากฏเป็นภาพ Blue Screen แทน

ส่งผลกระทบกับจอแสดงภาพตามจุดต่างๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร และอาคารเทียบเครื่องบิน 214 จอ จากทั้งหมด 1,040 จอ เมื่อได้รับแจ้งเหตุทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้แก้ไขโดยทยอยลงโปรแกรมใหม่ ทำให้จอภาพทยอยกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า มาจากโปรแกรมการทำงานของระบบภายในชุดสร้างภาพของจอแสดงผลปลายทางขัดข้อง ทั้งนี้ได้แจ้งให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลระบบ update โปรแกรมการทำงานแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ และขณะนี้สามารถให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ

Tag : จอแสดงตารางเที่ยวบินขัดข้อง จอแสดงตารางเที่ยวบิน ทอท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ