คนร.ห้าม สนช.ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อความโปร่งใส

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 18:15 น.

Views

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธาน   รับทราบแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้การสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและการกำกับกิจการที่ดี ที่กำหนดไม่ให้แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ข้าราชการการเมือง และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นกรรมการในคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพิ่มเติม  พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในภาคธุรกิจเข้ามาเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  เพื่อเพิ่มมุมมองในเชิงธุรกิจด้วย

นอกจากนี้ คนร. ยังรับทราบการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรประจำปี 2560 โดยเฉพาะธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้ เร่งดำเนินการช่วยเหลือ SMEs ในวงเงิน 38,000 ล้านบาท ภายใต้มาตรการช่วยเหลือ SMEที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ และเร่งดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงตามแผนที่กำหนดให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้ ส่วนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ได้รายงานความคืบหน้าการจัดหารถ NGV 489 คัน ซึ่งคาดว่าจะจัดหาได้ภายในปีนี้ โดย คนร. ได้ให้ ขสมก. ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทย  เตรียมแผนการบริหารจัดการรถไฟสายสีแดง โดยให้มีความพร้อม  เปิดให้บริการในปี 2563 รวมทั้งให้กระทรวงคมนาคมสร้างความชัดเจนและความพร้อมในการจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางและการจัดตั้งบริษัทบริหารทรัพย์สิน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

Tag : นายกรัฐมนตรี คนร. รัฐวิสาหกิจ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการรัฐวิสาหกรรม