นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมเขต 2 ปฏิเสธข่าวซื้อตำแหน่ง ผอ.รร.

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 19:03 น.

Views

ดร.สหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียน ยินดรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์)2 ในฐานะ นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมเขต 2 เปิดเผย หลังเป็นประธานจัดงานครบรอบ 27 ปี ของโรงเรียน โดยเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน ม.1-ม.6 ร่วมกันจัดขึ้น โดยกล่าวถึงกระแสข่าวการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ว่า  การแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งระดับ เล็ก กลาง ใหญ่ และใหญ่พิเศษ จะมีระเบียบ และกฏหมาย รวมทั้งมีคณะกรรมการพิจารณาอย่างเป็นระบบ ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีผู้ใดที่มีอำนาจไปชี้สั่งโยกย้ายใครคนใดคนหนึ่งได้ตามใจ ดังนั้นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ว่าระดับใด จึงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้

Tag : นายกสมาคมผู้บริหารมัธยมเขต 2 ซื้อขายตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน