สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาที่สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2560

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 05.15 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินพิเศษที่ พีจี 1 เสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย มีรัฐมนตรี ข้าราชการทหาร ตำรวจ แม่บ้านเหล่าทัพ แม่บ้านตำรวจ ผู้แทนสภากาชาดไทย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และลูกเสือชาวบ้าน เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงนำนักเรียนนายร้อย พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการกองวิชาประวัติศาสตร์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงนิวเดลี และเมืองอัครา สาธารณรัฐอินเดีย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเดลี, อนุสรณ์สถานคานธี สมฤติ, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงนิวเดลี, ประตูชัยอินเดีย, พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติ, พิพิธภัณฑ์สุขานานาชาติสุลัภ, ทัช มาฮาล, ป้อมปราการอัครา และสุสานอิติมาด์ อุดเดาละห์ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในทางบวก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับภูมิภาคเอเชียใต้

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย