พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงสีน้ำ และสีอะคริลิก วาดด้วยใจรัก ครั้งที่ 3

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

เวลา 15.30 น.วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังไลฟ์สไตล์ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ทรงเปิดนิทรรศการแสดงสีน้ำ และสีอะคริลิก "วาดด้วยใจรัก ครั้งที่ 3" ซึ่ง "ศิลปินกลุ่มวาดภาพด้วยใจรัก" และหน่วยงานภาคเอกชนร่วมกันจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "กิจกรรมศิลปะ" เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายภาพวาด สมทบทุนการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบทุนโครงการ "กองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย" โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงผลงานจิตรกรรมรวม 180 ชิ้น โดยศิลปินแต่ละคนได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเดินทางไปต่างประเทศออกมาเป็นภาพต่างๆ เช่น ภาพทิวทัศน์ และภาพบุคคล เพื่อถ่ายทอดความงามผ่านการใช้สี และเทคนิคต่างๆ ซึ่งสามารถสะท้อนอารมณ์ของศิลปินที่มีต่อภาพนั้นๆ โดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่ 23 กรกฎาคมนี้

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการแสดงสีน้ำ และสีอะคริลิก วาดด้วยใจรัก ครั้งที่ 3