สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:09 น.

Views

ที่โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง คุรุพานิชวิทยาคาร อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธวัชชัย ศรีแก้ว เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยขะยุงฯ ระดับอนุบาล 60 คน ชั้นประถมศึกษา 217 คน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยขะยุง 67 คน รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนในอำเภอเดชอุดม ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง ชั้นอนุบาล 14 คน ชั้นประถมศึกษา 35 คน, โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ ชั้นประถมศึกษา 148 คน และโรงเรียนดำรงค์สงเคราะห์ชั้นอนุบาล 13 คน ชั้นประถมศึกษา 18 คน โอกาสนี้ ได้เลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานแก่นักเรียน และผู้ปกครอง ด้วย

นอกจากนี้ ที่โรงเรียนบ้านกองโพน อำเภอนาตาล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษา ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านกองโพน, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลกองโพน, โรงเรียนบ้านนาทราย และโรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอนาตาล รวมทั้งโรงเรียนบ้านทรายพูล อำเภอเขมราฐ และโรงเรียนบ้านโนนหนองบัว อำเภอศรีเมืองใหม่ โดยเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล รวม 467 คน และระดับชั้นประถมศึกษา รวม 755 คน ด้วยทรงให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชน โดยเฉพาะเด็กในระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่อยู่ห่างไกล ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานอุปกรณ์การเรียน เครื่องเขียนพระราชทาน อุบลราชธานี ธวัชชัย ศรีแก้ว