หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเวลา 10.30 น. มีนายสุวิชัย โรจนเสถียร นายกสัตวแพทยสภา เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพฯ โดยมีหน่วยงานร่วมบำเพ็ญกุศล อาทิ หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 6, คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และโรงเรียนพุทไธสง

เวลา 14.30 น.มีเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ อาทิ ตระกูลศรุตานนท์, โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ และบริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด สวดมาติกาและสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น.มีราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย, สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่, สมาคมอุทกธรณีวิทยาไทย และกลุ่มบริษัท เอส ที เอส ร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

เวลา 19.00 น.มีพระพิธีธรรม จำนวน 8 รูป สวดพระอภิธรรมมีสำนักงานสาธารณสุข อำเภอพระนครศรีอยุธยา, นักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา รุ่น 15,ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ส่วนตลอดทั้งวันนี้ มีประชาชนจำนวนมากจากกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ครูนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรอบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี และครู นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง และจิตอาสาทั้งภาครัฐ และเอกชน คอยอำนวยความสะดวก มีการตั้งจุดบริการทางการแพทย์ และมีอาหารพระราชทาน ขนมไทย และน้ำดื่ม แจกจ่ายแก่ประชาชน  สำหรับวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพฯ จำนวน 31,879 คน และมียอดเงินทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลในวันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม รวม 4,102,573 บาท

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ