สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 17 ก.ค. 2560 เวลา 20:12 น.

Views

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานให้จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ อันเป็นการทำความ ดี ด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีการดำเนินโครงการฯ ต้นแบบไปแล้วเมื่อวันที่ 21-27 มิถุนายนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีประชาชนทุกเพศทุกวัยมาลงทะเบียน เพื่อร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชนกันเป็นจำนวนมาก สำหรับการดำเนินโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ครั้งนี้ กำหนดห้วงเวลาปฏิบัติการออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 2560 ดำเนินกิจกรรมในเขตต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร, ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กรกฎาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในจังหวัดที่มีเขตพระราชฐาน และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 5 ธันวาคม 2561 ดำเนินกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดทำหมวก ผ้าพันคอ และสมุดบันทึกความดีพระราชทานแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วย จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป มาร่วมลงทะเบียนเป็นจิตอาสา ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า

Tag : โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ วันเฉลิมพระชนมพรรษา