โครงการอบรมอาสาสมัคร ช่วยงาน อปพร. เพื่อประโยชน์ของสังคม

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 07:12 น.

Views

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมอาสาสมัครภาคประชาชนเพื่อช่วยงานเจ้าหน้าที่ ช่วยเหลือบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกขณะ

สถาบันพัฒนาบุคลาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในหลักสูตรจัดตั้ง เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครภาคประชาชน 47 คน ซึ่งมีทั้งองค์กรภาคเอกชน ผู้นำองค์กรต่าง ๆ รวมถึง ศิลปิน ดารา ผู้ประกาศข่าวจากสถานีโทรทัศน์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ อาสาสมัครภาคประชาชนมาจากหลากหลายสาขาอาชีพ ซึ่งอบรมรอบนี้มี คุณณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 สี รายการสนามข่าว เข้าร่วมด้วย

โครงการดังกล่าวนี้ จะอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ ซึ่งผู้ฝึกอบรมจะต้องรับฟังการบรรยาย การสาธิตและปฎิบัติจริงภาคสนามในกรณีเกิดสาธารณภัย รวมถึงต้องทดสอบกำลังใจที่โรงเรียนนายร้อยจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เป็นเวลา 5 วันเต็ม เพื่อที่อาสาสมัครภาคประชาชนรู้และเข้าใจในการทำงาน และเข้าช่วยเหลือประชาชน และเจ้าหน้าที่ อปพร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความเสียสละ อุทิศตนเพื่อสังคมอีกด้วย

Tag : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบรมอาสาสมัคร อาสา อาสาสมัคร อปพร