ขยายเขตประปาชุมชนเมือง

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

แท่นน้ำประปาดื่มได้ เป็นสัญลักษณ์การลงนามความร่วมมือระหว่างการประปานครหลวง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งตัดสินใจทุ่มงบประมาณ 650 ล้านบาท ในการขยายเขตบริการน้ำประปา ภายใต้โครงการ “ขยายเขตบริการให้เต็มพื้นที่ ทั่วชุมชนเมือง” ซึ่งเป็นการ บูรณาการความร่วมมือ ในการให้บริการประชาชนได้มีน้ำประปาใช้อย่างรวดเร็ว

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง บอกว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการลงทุนวางท่อจ่ายน้ำประปา ให้กับพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ หรือยังคงใช้น้ำบาดาล ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาแผ่นดินทรุด และคุณภาพน้ำไม่เหมาะสมสำหรับการดื่ม ด้วยการลงทุนปีละหลายร้อยล้านบาท ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา ทำให้ปัจจุบันมีประชาชนได้ใช้น้ำกว่า 10,000 คน จาก 2,500 ครัวเรือน