มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ปลูกป่าเนื่องในวันสวรรคตสมเด็จย่าฯ

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 02:00 น.

Views

หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล และ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชาวบ้านในจังหวัดเชียงราย และเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ปลูกป่าในพื้นที่กว่า 70 ไร่ บริเวณด่านตรวจป่าสัก ถนนผาหมี-ห้วยน้ำริน ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม

นอกจากนั้น ชาวบ้านยังปลูกป่าในพื้นที่ 300 ไร่ บริเวณศาลาชายแดนไทย-เมียนมา บนอ่างเก็บน้ำป่าซางนาเงิน เพื่อสร้างเสริมความอุดมสมบูรณ์ของป่าให้ยั่งยืน และน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่มีพระราชปณิธานเกี่ยวกับป่าไม้