ตำรวจเชียงใหม่เปิดอู่ซ่อมรถในหน่วยบริการ

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 02:00 น.

Views

ยางอะไหล่รถยนต์และอุปกรณ์ซ่อมรถ ภายในหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ถูกจัดเตรียมไว้รอช่วยเหลือประชาชนในกรณีรถเสียระหว่างทางสายเชียงใหม่-ฝาง ผ่านอำเภอแม่แตง ในโครงการ "ยางแบนแล่นได้"

ดาบตำรวจทศพล ปัญญาสุ หัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงแม่แตง กล่าวว่า โครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่ไม่มีร้านซ่อมรถเปิดให้บริการจึงตั้งอู่ซ่อมรถขนาดเล็กในหน่วยบริการ คอยช่วยเหลือประชาชนที่รถเสียระหว่างทางโดยไม่คิดค่าบริการ หากประชาชนอยากตอบแทน ให้ซื้อเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมรถ ไว้ช่วยเหลือคนอื่นๆ ในยามฉุกเฉินต่อไป