ประชุม ครม. วันนี้ มีการพิจารณาเห็นชอบรายชื่อข้าราชการระดับสูง

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาล : วันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อข้าราชการระดับสูงในหลายกระทรวง...