สมชัย เตรียมชงประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งอาจขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

การประชุมเริ่มขึ้นตอน 09.00 น.ที่ผ่านมา มีประเด็นพิจารณาว่าจะส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.เองหรือไม่ หลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ให้ความเห็นชอบร่างดังกล่าวไปแล้ว โดยไม่มีการแก้ไขตามความเห็นแย้งใน 6 ประเด็นของ กกต.

ซึ่งนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง เตรียมเสนอประเด็นผู้ตรวจการเลือกตั้งขัดรัฐธรรมนูญเพิ่มอีก 1 ประเด็น รวมเป็น 7 ประเด็น หากที่ประชุมมีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญ จะดำเนินการได้ 3 ช่องทางคือ ส่งเรื่องให้นายกรัฐมนตรียื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ, ยื่นในนาม กกต.หรือยื่นในนามบุคคล

แต่เรื่องนี้มีความเห็นเป็น 2 แนวทาง ระหว่างให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญกับปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย 

โดยนายสมชัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยอมรับว่ามีความเป็นไปได้ที่ กกต.อาจมีมติไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญ โดย 14.00 น. วันนี้ นายสมชัยจะแถลงมติที่ประชุมด้วยตัวเอง

Tag : ส่งศาลรัฐธรรมนูญ