Green Report : ทำความรู้จักยุงยักษ์ผู้ล่ายุงลาย

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

“ยุงยักษ์” หรือ “ยุงสายพันธุ์ Toxorhynchites ดูคล้ายกับยุงทั่วๆ ไปกับพันธุ์อื่น แต่เมื่อดูขนาดตัวจะพบว่าใหญ่กว่ายุงพันธุ์อื่นถึง 3 เท่า เป็นยุงไม่กินเลือด ไม่กัดคน กินอาหารเป็นน้ำหวานจากพืช

เราสามารถพบเห็นยุงยักษ์ได้ตามธรรมชาติ เพราะพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเป็นผู้ล่าตามธรรมชาติ ช่วงที่พวกมันเป็นตัวอ่อน จะกินตัวอ่อนยุงสายพันธุ์อื่นอย่างยุงลาย เป็นอาหาร วันหนึ่งลูกน้ำยุงยักษ์ 1 ตัว กินลูกน้ำยุงลายได้มากถึง 90 ตัวก่อนจะโตไปสู่วัยโม่ง และวัยโตเต็มวัย โดยไม่ต้องกินอาหารอีกเลย

บางประเทศใช้ยุงยักษ์ควบคุมปริมาณการแพร่พันธุ์ของยุงลายได้สำเร็จ แต่ประเทศไทยยังไม่ได้นำยุงยักษ์มาใช้ประโยชน์ เพราะยังไม่ทราบคุณสมบัติของยุงยักษ์ ว่าช่วยกำจัดยุงลายได้

แม้จะเห็นว่ายุงตัวใหญ่ขนาดนี้ แต่จริงๆ มันอ่อนแอ ตายง่าย แถมยังใช้เวลาขยายพันธุ์นาน และเอาตัวรอดในธรรมชาติไม่ดีเท่ายุงลาย

ดังนั้น หากจะใช้ประโยชน์จากยุงยักษ์ให้มาควบคุมปริมาณยุงลาย ต้องเข้าใจธรรมชาติของยุงยักษ์ โดยเฉพาะการวางไข่พวกมันในพื้นที่ที่มีตัวอ่อนยุงลายด้วยตัวเอง เพราะยุงยักษ์ไม่สามารถเลือกที่ที่เหมาะสมได้ในการขยายเผ่าพันธุ์แบบยุงลาย

การจะกำจัดยุงลายให้เหลือน้อยลง จะหวังพึ่งยุงยักษ์อย่างเดียวคงยาก ถ้าไม่ตั้งใจเพาะ อัตรารอดน้อย ส่วนยาพ่นตามบ้านเรือน ส่วนใหญ่พ่นลงแหล่งน้ำที่ไม่ใช่ที่ของยุงลาย ยุงลายชอบน้ำสะอาด และมักอยู่ในบ้านกับคนมากกว่า เราจึงต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมปริมาณยุงลายอย่างถูกวิธี ใช้องค์ความรู้ที่เราเรียนรู้มาตั้งแต่เด็ก คือกำจัดแหล่งน้ำขังต่างๆ เพราะบางสิ่งที่เรามองข้าม ก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ทั้งสิ้น ทั้งเสื้อผ้าอับชื้น ฝาขวดน้ำเล็กๆ ที่เกลื่อนข้างถนน และอื่นๆอีกมากมาย

Tag : Green Report