ไทยพร้อมรับมือกับสินค้าที่เสี่ยงจะใช้ก่อการร้าย

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 13:48 น.

Views

การประชุมนานาชาติโครงการภาคีเครือข่ายความร่วมมือโลก ว่าด้วยการบริหารการค้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ไทยยืนยันพร้อมบริหารสินค้าที่ใช้ได้ 2 ทาง หรือสินค้าที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นอาวุธได้ โดยผู้ส่งออกต้องขออนุญาต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าไทยเป็นประเทศที่ทำการค้าปลอดภัย และป้องกันไม่ให้ประเทศคู่ค้าใช้เป็นข้ออ้างกีดกันสินค้าไทยด้วย