7 สีช่วยแชร์ : ธนาคารขยะ ม.อุบลราชธานี

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 15:58 น.

Views

7 สีช่วยแชร์ วันนี้ จะพาไปดูธนาคารขยะ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากจะลดปริมาณขยะได้แล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วย จะเป็นอย่างไร ไปติดตามจากรายงาน

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ธนาคารขยะ ธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม อุบลราชธานี 7 สีช่วยชาวบ้าน