กกต.พร้อมส่ง ศาล รธน.ตีความ ร่าง พ.ร.ป.กกต.สัปดาห์นี้

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 16:18 น.

Views

ที่ประชุม กกต ทั้ง 5 คนมีมติเอกฉันท์ ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ เนื้อหาใน ร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการจัดการเลือกตั้ง ใน 2 มาตรา คือ มาตรา 224 (3) ในการให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถระงับ ยับยั้งการเลือกตั้งในหน่วยได้ และ มาตรา 224 (1) ที่ให้องค์การปกครองท้องถิ่น จัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แทนที่ที่จะเป็นหน้าที่ของ กกต เพราะเห็นว่าเนื้อหาทั้ง 2 มาตรรา ดังกล่าว ขัดรัฐธรรมนูญ ที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไป อย่างยุติธรรม ตามเจตนารมณ์ ขอรัฐธรรมนูญ และทั้ง 2 เรื่องเป็นเรื่องที่อาจสร้างความเสียหายต่อประเทศ โดยจะยื่นเรื่องดังกล่าว ภายในสัปดาห์นี้ ตามขั้นตอน ซึ่งได้ให้สำนักงานการการเลือกตั้งไปตรวจสอบกฎหมายและหาช่องทางการ ทำหนังสือเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยทางสำนักงานจะต้องรายงานผลการหาช่องทางดังกล่าวมายังประธาน กกต สัปดาห์นี้ ทั้งนี้ยืนยัน จะไม่มีการยื่นเรื่องการเซตซีโร ต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะจะถูกมองว่า ดำเนินการเพื่อตัวของ กกต เอง

Tag : กกต. เซตซีโร ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วย กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ