เหล่าผู้ว่าฯ 6 จังหวัดร่วมถก พร้อมรับมือบริหารจัดการน้ำเหนือ

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เป็นครั้งแรกที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และฉะเชิงเทรา รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมหารือการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อรับมือกับปริมาณน้ำเหนือและน้ำฝนซึ่งปีนี้มีปริมาณมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง 45 เปอร์เซ็นต์

โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะทำงานบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขึ้น และจะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเหนือและน้ำฝนอย่างใกล้ชิด พร้อมแบ่งความรับผิดชอบให้แต่ละจังหวัดบริหารจัดการน้ำจากต้นทาง และวางแผนระบายน้ำออกสู่แม่น้ำสายต่างๆ ทั้งฝั่งตะวันออกตะวันตก รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนระบายลงสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนานเกินไป  ซึ่งขณะนี้ทุกจังหวัดได้มีแผนระบายน้ำไว้แล้ว และพร้อมสนับสนุนทั้งคนและอุปกรณ์ 

สำหรับสถานการณ์น้ำล่าสุด กรมชลประทานได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งทุกจังหวัดยังรับมือได้ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร รับปริมาณน้ำได้มากถึง 2,500 ล้านลูกบาศก์ต่อวินาที

ด้านนายกรัฐมนตรี สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และผลกระทบของพายุ "ตาลัส (Talas)" อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือ และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า

นอกจากนี้ ยังให้เตรียมขุดแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กที่มีลักษณะคล้ายหลุมขนมครก เพื่อกักเก็บน้ำจากพายุฝนในช่วงนี้ไว้ใช้ในช่วงแล้งได้

Tag : วอร์รูมบริหารจัดการน้ำเหนือ