พบขนมจีนจากตลาด 2 แห่ง ใส่สารกันบูดเกินมาตรฐาน

วันที่ 18 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ผลการสุ่มตรวจขนมจีนในท้องตลาดและห้างสรรพสินค้าจำนวน 17 ยี่ห้อ ที่ได้สุ่มตัวอย่างส่งตรวจจากห้องปฏิบัติการ หรือแล็บกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่า เส้นขนมจีน ใส่สารกันบูดทุกยี่ห้อ และมี 2 ยี่ห้อ ที่เก็บตัวอย่างมาจากตลาดคลองเตย และตลาดพระประแดง ใส่เกินมาตรฐาน มีปริมาณกว่า 1,200 มิลลิกรัมจากค่ามาตรฐาน ใส่ได้ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

นอกจากนี้ มีขนมจีนเพียงยี่ห้อเดียว ที่ติดฉลากแจ้งว่า ใส่สารกันบูดด้วย เท่ากับว่า ผู้ผลิตแอบใส่โดยที่ผู้บริโภค ไม่มีทางรู้ได้เลย ขอให้ผู้ผลิตติดฉลากด้วยเพื่อให้ผู้บริโภคมีทางเลือก

การสุ่มตรวจทำเป็นรอบ 2 แล้ว รอบแรกส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แต่ก็ไม่ได้เอาผิดกับผู้ผลิต ในข้อหาวัตถุเจือปนอาหารซึ่งมีโทษปรับ 50,000 บาท และถ้าไม่ติดฉลาก มีโทษปรับ 30,000 บาท 

อันตรายของสารกันบูด มีทั้งแบบเฉียบพลันในกลุ่มคนที่แพ้ และรับประทานเข้าไปมาก จะคลื่นไส้อาเจียน หายใจไม่ออก และหมดสติได้ ส่วนระยะยาว ถ้าสะสมมากอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้

Tag : สารกันบูด