คืบหน้าเตรียมพร้อมจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ส่วนภูมิภาค

วันที่ 20 ก.ค. 2560 เวลา 17:23 น.

Views

นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผย ถึงความคืบหน้าการจัดทำดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค สำหรับประชาชน เพื่อใช้ในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ภายใต้หลักการ “การมีส่วนร่วม” ของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จำนวน 1,030,281 คน จัดทำดอกไม้จันทน์แล้วเสร็จ 19.41 ล้านดอก คิดเป็นร้อยละ 52.76 จากเป้าหมายที่ตั้งไว้จำนวน 36.8 ล้านดอก และมีแผนดำเนินการในเดือนสิงหาคม 9,280,843 ดอก และ กันยายน 6,195,670 ดอก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายนนี้

ส่วนการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค จังหวัดและอำเภอได้จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้ว 878 แห่ง แบ่งเป็น วัด 703 แห่ง ศาลากลางจังหวัด 18 แห่ง ที่ว่าการอำเภอ 82 แห่ง โรงเรียน 14 แห่ง และสถานที่สำคัญอื่นๆ อีก 61 แห่ง

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการภายใต้หลักการ “การมีส่วนร่วม โดยถือว่าประชาชนทุกคนเป็นแขก และรัฐบาลเป็นเจ้าภาพ” และต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เรียบร้อย สวยงาม สมพระเกียรติ

Tag : กระทรวงมหาดไทย ดอกไม้จันทน์ ส่วนภูมิภาค