เตรียมส่งร่างสัญญาประชาคมให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาระหว่างประชุม ป.ย.ป.

วันที่ 21 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

โดยคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม พอใจผลการเปิดเวทีสาธารณะ ทั้ง 4 ภูมิภาค ที่ชี้แจงร่างสัญญาประชาคม 10 ข้อและภาคผนวก 15 ข้อของนายกรัฐมนตรี จากนี้จะปรับร่างก่อนส่งนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป.ในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้

ซึ่งเมื่อ ป.ย.ป. และนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ก็จะเปิดเวทีแถลงใหญ่รายละเอียดต่อสาธารณชน ผ่านการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ รวมถึงใช้กลไกต่างๆ เผยแพร่ร่างสัญญาประชาคมในระดับหมู่บ้าน

มั่นใจว่าแนวทางทั้งหมดนี้จะประสบความสำเร็จ และเดินหน้าไปตามโรดแมปปฏิรูปประเทศที่วางไว้ โดยไม่สร้างเงื่อนไขความขัดแย้งขึ้นในอนาคต

Tag : ประชุม ป.ย.ป. ร่างสัญญาประชาคม