เหยี่ยวข่าว 7 สี : นับหนึ่งครั้งใหม่ กับการแก้ปัญหาที่ดินวังน้ำเขียว

วันที่ 22 ก.ค. 2560 เวลา 22:27 น.

Views

คณะของผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ร่วมกันประชุมเพื่อให้เกิดความคืบหน้าการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ในพื้นที่กว่า 260,000 ไร่ หลังจากปัญหายืดเยื้อมานานหลายปี เพราะที่ผ่านมา หน่วยงานราชการที่มีข้อพิพาท ต่างยึดติดอยู่กับอำนาจหน้าที่ และกฎหมายของหน่วยงานต้นสังกัด จนกลายเป็นการขาดความจริงใจในการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน 96 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 5 อำเภอ 2 จังหวัด คาราคาซัง รบกวนจิตใจ ถูกดำเนินคดีบุกรุกแผ้วถางป่า กว่า 400 คดี ทุกข์ใจกับการใช้ชีวิต และการทำมาหากิน ที่ไม่เคยมีการแก้ปัญหารอบไหน มีความชัดเจนคืบหน้าเลยสักที

แนวทางสำคัญที่มีออกมาจากการประชุมขันน็อตในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ อาทิ ให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ชะลอ หรือระงับการจับกุม เพื่อรอผลการปรับปรุงแนวเขตอุทยาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2540 ส่วนผู้ที่ได้รับ ส.ป.ก. 4-01 แล้วได้เปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ ให้ ส.ป.ก. เสนอต่อคณะกรรมการฯ กำหนดพื้นที่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของอำเภอวังน้ำเขียว

นอกจากนี้ หากพิสูจน์สิทธิแล้ว ปรากฏว่าอยู่มาก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ 2 ธันวาคม 2497 ให้พิจารณาออกหนังสือแสดงสิทธิให้ แต่ถ้าบุกรุกหลังมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2541 รัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ซึ่ง พลเอกธวัชชัย สมุทรสาคร ที่เคยปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามคอมมิวนิสต์ ในพื้นที่นี้ ช่วงปี 2524 โดยมียศร้อยเอกในขณะนั้น ยืนยันกับทีมเหยี่ยวข่าว 7 สี ว่าชาวบ้านอยู่มาก่อนโดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อนการประกาศเขตพื้นที่อุทยาน

ปัญหาที่ดินวังน้ำเขียว ไม่รู้ว่าเป็นการนับหนึ่งครั้งที่เท่าไร และไม่รู้ว่าชาวบ้านเหล่านี้จะต้องรอคอยแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อีกนานแค่ไหน จากแผนที่ที่ขีดกำหนดเขตบนโต๊ะ และการต่อสู้กันระหว่างศักดิ์ศรีของหน่วยงาน กฎหมายของบ้านเมือง จนละเลยความสุขที่แท้จริงของประชาชน

อย่าทำลายแววตาที่เปี่ยมไปด้วยความหวังของพวกเขาเหล่านี้อีกเลย...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี