ปยป.เตรียมเคาะร่างสัญญาประชาคม กำหนดวันประกาศใช้

วันที่ 24 ก.ค. 2560 เวลา 14:23 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และ การสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ว่า ป.ย.ป.ได้แบ่งหน้าที่ และทำงานกันมาระยะหนึ่งแล้ว ซึ่งการแสดงความเห็นร่วมกันในที่ประชุมใหญ่แห่งนี้ ก็ถือว่าเป็นข้อยุติ ในการที่จะเดินหน้าทำสิ่งต่างๆต่อไป เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำงานของ ทั้ง 4 คณะ ใน ป.ย.ป.

สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาร่างสัญญาประชาคม ที่เสนอโดยคณะกรรมการเตรียมการสร้างความสามัคคีปรองดอง พร้อมกำหนดวันประกาศใช้ และ การพิจารณาเกี่ยวกับวาระการปฏิรูปกฎหมาย และ การปฏิรูประบบราชการ ที่แบ่งเป็น 7 วาระสำคัญ คือ  การปฏิรูปกฎหมาย  การปฏิรูประบบตัวชี้วัดของภาครัฐทั้งหมด  การปฏิรูปการทำงานรัฐบาลให้มีความคล่องตัวและกระชับมากขึ้น การปฏิรูปจัดสรรกำลังพลภาครัฐ  การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  การปรับเปลี่ยนข้าราชการสู่ระบบดิจิทัล และ การยกระดับการบริการให้ประชาชน

Tag : นายกรัฐมนตรี สัญญาประชาคม ป.ย.ป.