ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 07:00 น.

Views

วันนี้ต้องจับตาการประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งประเด็นสำคัญคือ การพิจารณาเห็นชอบรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหลายกระทรวง รวมถึงกระทรวงมหาดไทย ที่จะมีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดใหญ่หลายรายพร้อมกัน รวมถึงมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ งบ 4 หมื่นล้านบาท ที่จะเริ่มที่รถเมล์ รถไฟฟรี และร้านธงฟ้า เป็นต้น

Tag : ประชุม ครม แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อย ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ร้านธงฟ้า