รายงานพิเศษ : ดีเดย์พรุ่งนี้หักเงินเดือนลูกหนี้ กยศ.

วันที่ 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

           
ตลอดระยะเวลา 21 ปีที่ผ่านมา มีผู้กู้เงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. กว่า 4,800,000 คน แม้ผู้กู้เงินส่วนหนึ่งจะรับผิดชอบชำระหนี้ตามกำหนด แต่ยังมีผู้กู้เงินอีกเกือบ 2,000,000 คน หรือ กว่าครึ่ง ค้างชำระ คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 62,000 ล้านบาท

การประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่ ของ กยศ. นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปหวังอุดช่องโหว่ การทวงหนี้ เพราะ กยศ. จะสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูล เพื่อขอหักบัญชีเงินเดือนของผู้กู้ได้ โดยกลุ่มลูกหนี้ที่ทำงานในหน่วยงานรัฐประมาณ 200,000 คน และภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือท้องถิ่น อีกประมาณ 1,700,000 คน เป็นกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะถูกหักเงินเดือน

กฎหมายฉบับใหม่ จะทำให้ลูกหนี้ กยศ.ถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มทันที กลุ่มแรก คือ ลูกหนี้เดิมที่กำลังศึกษา หรือ ศึกษาจบได้งานแล้ว และอยู่ระหว่างการชำระหนี้ ส่วนอีกกลุ่ม คือ ลูกหนี้เดิม ที่ค้างชำระหนี้ โดย กยศ. จะเข้าขอข้อมูลจากหน่วยงานรัฐ ไม่ว่าจะเป็น กรมสรรพากร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อสืบค้นข้อมูลที่ทำงาน และส่งหนังสือแจ้งไปยังลูกหนี้และนายจ้าง ในการเข้าสู่กระบวนการหักบัญชีเงินเดือน โดยต้องมีการเซ็นสัญญายินยอมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยหลังจากนี้ กยศ. จะชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจนกับองค์กรนายจ้างอีกครั้ง

มาตรการทวงหนี้ ตามกฎหมายใหม่ เริ่มจากเบา ด้วยการโทรศัพท์ทวงถาม หนักสุดถึงขั้นอายัดทรัพย์ แต่ก็ใช่ว่าจะงัดไม้เด็ดทวงหนี้เท่านั้น กยศ. มีมาตรการผ่อนปรน โดยเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ที่รายได้ไม่เพียงพอ เข้าเจรจาเคลียร์หนี้เก่า หรือ ลดเงินที่จะถูกหักรายเดือนลง และขอขยายเวลาชำระหนี้ได้ด้วย

ปัจจุบัน กยศ. ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ไม่ชำระหนี้ไปแล้วกว่า 900, 000 ราย อยู่ระหว่างบังคับคดีประมาณ 50,000 คดี และปีนี้จะมีการฟ้องร้องอีก 50,000 คดี ความรับผิดชอบด้านการเงินของผู้กู้ยืมเงิน เพื่อใช้จ่ายด้านการศึกษา เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเป็นความหวังที่จะช่วยสนับสนุนการศึกษา สร้างอาชีพ ให้รุ่นน้องต่อไปในอนาคต

Tag : ลูกหนี้ กยศ. กยศ.