รายงานพิเศษ : เซฟตีแท็กซี่คัดกรองรถบริการประชาชน

วันที่ 26 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

สติกเกอร์ "เซฟตี แท็กซี่" ที่ถูกติดอยู่ที่กระจกหน้ารถแท็กซี่ เป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า แท็กซี่คันนี้ผ่านการตรวจสอบประวัติว่า  ไม่เคยก่อคดีอาชญากรรม และผ่านการอบรมให้ความรู้ทั้งเรื่องการสังเกตจดจำ มารยาท และกฎหมายจราจรตลอดจนระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานการเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ดี

หลังเปิดโครงการฝึกอบรมไปเมื่อ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีแท็กซี่ที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 700 คน ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่า เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยให้แท็กซี่มีจิตสำนึก และตั้งใจที่จะทำความดี
              
ที่สำคัญในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ จะมีการจัดพิธีปฏิญาณตนต่อหน้า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมรับสติ๊กเกอร์ที่ผ่านการประกอบพิธีทางศาสนา ไปเป็นขวัญกำลังใจ ให้ตั้งใจในการทำความดีต่อไป

Tag : แท็กซี่