รายงานพิเศษ : ติดสติกเกอร์คัดกรองแท็กซี่บริการประชาชน

วันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 06:48 น.

Views

ที่ผ่านมามีข่าวแท็กซี่ก่อเหตุกับผู้โดยสาร โดยเฉพาะกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กลายเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ตำรวจนครบาลจึงคิดโครงการ "เซฟตี แท็กซี่" นำแท็กซี่ไปตรวจสอบประวัติและอบรม เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการกับประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมกว่า 700 คนแล้ว ไปติดตามจากรายงาน

หลังเปิดโครงการฝึกอบรม "เซฟตี แท็กซี่" ให้กับแท็กซี่อาสาสมัครที่พร้อมทำความดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ ไปตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ปัจจุบันมีแท็กซี่ที่ผ่านการอบรมแล้วกว่า 700 คน จากเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 1,000 คน

โดยแท็กซี่เหล่านี้จะมีสติกเกอร์ "เซฟตี แท็กซี่" ติดอยู่ที่กระจกหน้ารถ เพื่อเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่าผ่านการตรวจสอบประวัติแล้ว ไม่เคยก่อคดีอาชญากรรม และผ่านการอบรมให้ความรู้ ทั้งเรื่องการสังเกตจดจำ มารยาท กฎหมายจราจร ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานการในการเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะที่ดี

ทีมสนามข่าวได้พูดคุยกับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม ในพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ซึ่งต่างก็เห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยสร้างจิตสำนึกให้พร้อมเป็นผู้ให้บริการที่ดี อีกทั้งยังได้บอกเล่าประสบการณ์ที่เคยเจอมาในอดีต

ขณะที่ผู้ที่เคยใช้บริการ ยอมรับว่า ก่อนหน้านี้ได้ยินข่าวที่ไม่ดีเกี่ยวกับการใช้บริการรถแท็กซี่ จึงทำให้เลือกจะใช้บริการน้อยลง และมองว่าหากมีโครงการดังกล่าว ก็จะช่วยให้รู้สึกปลอดภัยเพิ่มขึ้น แต่ก็ควรมีมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย

อย่างไรก็ตาม สติกเกอร์ดังกล่าว ถือเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยในการคัดกรองรถแท็กซี่ ว่าเป็นแท็กซี่ที่มีมาตรฐาน ผ่านการฝึกอบรมและได้รับการคัดกรองจากตำรวจมาแล้ว แต่ท้ายที่สุดการจะรักษามาตรฐานนี้ได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับคนขับรถแท็กซี่ทุกคน ว่าพร้อมจะให้บริการกับประชาชนอย่างไร

Tag : เซฟตี แท็กซี่ สติกเกอร์ เซฟตี แท็กซี่ แท็กซี่ คัดกรองแท็กซี่ อบรมคนขับแท็กซี่