ไข้เลือดออกระบาดหนักในเมียนมา

วันที่ 27 ก.ค. 2560 เวลา 18:22 น.

Views

กระทรวงสาธารณสุข และการกีฬาของเมียนมา เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พบชาวเมียนมาติดเชื้อไข้เลือดออกแล้วกว่า 10,000 คน และเสียชีวิตแล้ว 66 คน เฉพาะกลางเดือนมิถุนายน มีรายงานผู้ติดเชื้อเกือบ 6,000 คน โดยเสียชีวิตไป 27 คน ส่วนเขตที่มีประชาชนติดเชื้อมากที่สุด คือนครย่างกุ้ง ตามมาด้วยเมืองมัณฑะเลย์, อิรวดี และรัฐมอญ ซึ่งในช่วงฤดูฝนของทุกปีจะเกิดการระบาดของโรคนี้ในเมียนมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน ซึ่งกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงล้มป่วยด้วยโรคนี้มากที่สุด คือเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-10 ปี

นอกจากไข้เลือดออกระบาดแล้ว ยังมีไข้หวัดหมู และไข้หวัดนกระบาดซ้ำอีกในเมียนมา ซึ่งขณะนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อไข้หวัดหมูชนิด H1N1 แล้ว 20 คน เสียชีวิตแล้ว 3 คน โดยมีหญิงตั้งครรภ์รวมอยู่ด้วย 1 คน ขณะเดียวกันยังมีรายงานการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในเมืองทวาย (Dawei) ทางตอนใต้ของประเทศด้วย ซึ่งขณะนี้ ทางการเมียนมา เร่งทำลายไก่ในฟาร์มแห่งหนึ่งไปแล้วกว่า 1,800 ตัว

Tag : ไข้เลือดออก ไข้เลือดออกระบาดในเมียนมา เมียนมา รอบรั้วเอเชีย