เหยี่ยวข่าว 7 สี : สำรวจอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.ลพบุรี

วันที่ 28 ก.ค. 2560 เวลา 16:20 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี บินสำรวจพื้นที่ต้นน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร จังหวัดลพบุรี ซึ่งรับน้ำเกินความจุแล้ว และอีกจุดวิกฤต ที่ตำบลบัวชุม พร้อมบินดูความเสียหาย อุโมงค์รถไฟเขาพังเหย 1 ใน 7 แห่ง อุโมงค์ทางรถไฟลอดในประเทศไทย ...

Tag : อ่างเก็บน้ำลพบุรี เหยี่ยวข่าว 7 สี