เดินหน้าประเทศไทย : สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

วันที่ 29 ก.ค. 2560 เวลา 18:48 น.

Views

เดินหน้าประเทศไทย : สถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล

รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
พิธีกร : อภิญญา บุญยะประณัย
แขกรับเชิญ : ฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ทองเปลว กองจันทร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน, พลโทธเนศ กาลพฤกษ์ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก

Tag : เดินหน้าประเทศไทย เดินหน้าประเทศไทย 29 กค 60 สถานการณ์น้ำท่วม การช่วยเหลือประชาชนของรัฐบาล อภิญญา บุญยะประณัย