เหยี่ยวข่าว 7 สี : นวัตกรรมจากความร้อนใต้พิภพ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

วันที่ 29 ก.ค. 2560 เวลา 22:42 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ติดตามการทำงานที่เสี่ยงอันตราย เพื่อค้นหาพลังงานความร้อนใต้พิภพ นำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ โครงการยังช่วยสร้างแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ ให้กับประชาชนด้วย

โดยทั่วไปเรามักจะเห็นภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในการเจาะบ่อน้ำบาดาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการอุปโภค-บริโภค หรือเพื่อการเกษตร แต่ครั้งนี้เหยี่ยวข่าว 7 สี ไปสำรวจการเจาะบ่อน้ำบาดาล ที่บ้านป่าตึง ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนแม่จัน เจาะลึกลงไป 86 เมตร ความร้อนของน้ำที่พุ่งขึ้นมา มีอุณหภูมิทะลุจุดเดือด อยู่ระหว่าง 100-120 องศาเซลเซียส ซึ่งจะนำไปศึกษาพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ

อย่างไรก็ตาม การเปิดหลุมเจาะ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ตามโครงการนี้ นับว่าเสี่ยงอันตรายมาก เพราะในการเจาะบ่อ จะต้องผจญกับแรงดัน และความร้อนของน้ำ ตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป ที่พร้อมจะพุ่งขึ้นมาทุกขณะ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานอย่างละเอียด รอบคอบ และไม่ประมาท

นอกจากวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ เพราะได้กลายเป็นแหล่งน้ำพุร้อน ให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมเยียน เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยเฉพาะในฤดูหนาวของทุกปี

รัฐบาลมุ่งหวังให้โครงการนี้ ที่ได้ศึกษาขั้นรายละเอียด และประเมินศักยภาพแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพใน 6 พื้นที่ ตั้งแต่ปี 2556 เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะการจัดทำโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก และส่งเสริมอุตสาหกรรมท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือในอนาคตอันใกล้นี้

ณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด เหยี่ยวข่าว 7 สี รายงาน

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี ความร้อนใต้พิภพ ผลิตกระแสไฟ เหยี่ยวข่าว 7 สี