เหยี่ยวข่าว 7 สี : สำรวจเส้นทางน้ำท่วมเมืองสกลนคร

วันที่ 30 ก.ค. 2560 เวลา 16:45 น.

Views

เหยี่ยวข่าว  7 สี ตรวจสอบสถานการณ์อุทกภัยในตัวเมืองสกลนคร โดยเฉพาะชุมชนรอบหนองหาร ยังวิกฤต รวมทั้งพื้นที่รับน้ำต่อในหลายอำเภอของจังหวัดสกลนครและนครพนม ได้รับผลกระทบแล้ว

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี