หลักสูตรการเรียนการสอนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึกษาทำนาบนพื้นที่จริง

วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 02:38 น.

Views

นักศึกษาร่วมปลูกข้าวในนากว่า 4 ไร่ จ.สุโขทัย
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะศึกษาสุโขทัย ร่วมกันลงแขกดำนา อย่างสนุกสนาน บนผืนนาบ้านบางคลอง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยใช้วิธีการทำนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งนักศึกษาเป็นผู้ลงมือทำตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกข้าว ไปจนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยนำความรู้และแนวคิดจากการศึกษาในห้องเรียนมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นนโยบายของทางวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ชีวิตพอเพียง และนำความรู้ไปปรับใช้กับอาชีพของคนในครอบครัว

เกษตรกรร่วมศึกษาวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพ จ.นครสวรรค์
สับปะรด แตงโม กากน้ำตาล และผลไม้ชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรในอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ที่เหลือจากการส่งขายและใกล้เน่าเสียเหล่านี้ ถูกนำมาแปรรูปให้เป็นน้ำหมักชีวภาพ สูตรของนายอำเภอท่าตะโก และผู้นำชุมชนที่กำลังถ่ายทอดขั้นตอนวิธีการผสมน้ำหมักชีวภาพให้กับเกษตรกรนำไปแปรรูปผลผลิตของตนเอง ที่เหลือจากการขายไม่ให้เสียเปล่า นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย หมักรวมกันในถังเป็นน้ำหมักชีวภาพ นำไปรดพืชผลทางการเกษตรแทนสารเคมี จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

จังหวัดแพร่ เปิดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่
เกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่เป็นจำนวนมาก เพื่อเข้ารับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ ทั้งข้อมูลทางวิชาการ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรครบวงจร ทั้งเรื่อง ดิน พืช ปศุสัตว์ ชลประทาน บัญชีรายรับ-รายจ่าย และการส่งออกสินค้า เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นการทำเกษตรอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต แต่เพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน

บรรยากาศคลินิกเกษตร จ.เพชรบูรณ์
ผลไม้พืชผักตามฤดูกาลเหล่านี้ เป็นผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่นำมาวางขายในราคาย่อมเยาว์ การันตีความสด อร่อย โดยประธานศูนย์เรียนรู้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประชารัฐ (แปลงต้นแบบ) ที่มาร่วมให้กำลังใจและให้คำปรึกษากับเกษตรกรในพื้นที่ เกี่ยวกับการทำเกษตรแปลงใหญ่ให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน