Green Report : ความคืบหน้าจัดสรรที่ดิน คทช.

วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 11:31 น.

Views

พื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ บนเนื้อที่ 1,524 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหมู อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รัฐบาลได้ถูกจัดสรรที่ดินทำกินใหม่ ให้ชาวบ้านชนเผ่าไทข่า บ้านโสกแมว จำนวน 198 ครัวเรือน เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2559 จากทำกินในพื้นที่ผิดกฎหมาย เป็นถูกกฎหมาย

ในอดีต ชาวบ้านชนเผ่าไทข่า ปลูกข้าว แผ้วถางป่า จับจองพื้นที่สืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ แต่แม้จะมีที่ทำกิน แต่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง เพราะถือเป็นผู้บุกรุก

วันนี้ผ่านมา 1 ปีกว่า หลังมีการพิสูจน์สิทธิ์จากกระทรวงมหาดไทยแล้วว่าเป็นผู้ยากไร้ ทำกินในพื้นที่จริง จนได้รับที่ดินในลักษณะแปลงรวม ทำให้ชีวิตของชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไป ที่เห็นได้ชัด คือ อาคารหลังนี้ ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็น "สหกรณ์การเกษตรโสกแมว" สำหรับพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ และต่อรองราคาสินค้า

นายอุทิศ อุ่นไชย เล่าว่า ในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำนาข้าว แต่ต่อมาหันมาปลูกยางพาราเป็นหลัก จนในระยะหลังประสบปัญหาราคายางรายได้ไม่เพียงพอ แต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ได้ เนื่องจากทำกินในพื้นที่ผิดกฎหมาย

เมื่อที่ดินทำกินได้รับสิทธิตามกฎหมาย การพัฒนาอาชีพ เลี้ยงไก่ ปลาดุก หมู ปลูกผลไม้พื้นเมืองก็ตามมา ส่วนอาชีพหลัก ปลูกยางพารา กรมป่าไม้ ทยอยให้ลดสัดส่วนการปลูกลง ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ประดู่ มะค่ามะฮอกกานี พะยูง มะขามป้อม แทรกระหว่างแปลงยางพาราแทน  

สำหรับการจัดสรรที่ดิน ให้แก่ผู้ยากไร้ กระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ตรวจสอบว่าต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย เป็นผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน ที่อยู่ หรือมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคน มีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่ ที่สำคัญต้องไม่เป็นนายทุน โดยจะให้ลงทะเบียนไว้ตรวจสอบ ป้องกันการเปลี่ยนมือถือครองที่ดินเช่นในอดีต

เฉพาะในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ได้จัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไปแล้ว 58 จังหวัด จำนวน 620,000 กว่าไร่ และเตรียมจัดสรรตามเป้า 3,400,000 ไร่

เป็นอีกนโยบาย ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้ครอบคลุมทั้งครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ที่สำคัญเพื่อหยุดปัญหาบุกรุกแผ้วถางป่า และทำลายระบบนิเวศ ซึ่งนอกจากที่จังหวัดนครพนมแล้ว ยังมีที่แม่ทา จังหวัดเชียงใหม่ ที่ถือว่าเป็นโมเดลของการจัดสรรที่ดินทำกินได้ดี ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook,ch7greenreport

Tag : Green Report