กำหนดหลักเกณฑ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 31 ก.ค. 2560 เวลา 19:27 น.

Views

ที่ประชุม คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน  ได้ สรุป ยอดเงินบริจาค ของ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ปัจจุบัน มีจำนวน 790 ล้านบาท พร้อม มีมติเห็นชอบ จ่ายเงินให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ หลักเกณฑ์เดียวกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา คือเสียชีวิตรายละ 5 หมื่นบาท ส่วนหลังน้ำลดจะช่วยค่าวัสดุก่อสร้างบ้าน โดยเสียหายทั้งหลังได้รับช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ 2.3 แสนบาท ,บ้านพังเสียหาย 7 หมื่นบาท และ  1.5 หมื่นบาท ตามลำดับ  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือย้อนหลัง ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ เพิ่มเติมอีกครอบครัวละ 5,000 บาท จำนวน 57,000 ครอบครัว รวมทั้งอนุมัติเงินช่วยเหลือในการสร้างฝาย ท่อระบายน้ำ ตลอดจนซ่อมบำรุงบูรณะศาสนสถาน รวมเป็นเงิน 323 ล้านบาท  ขณะที่อุทกภัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ก็จะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน คือ ครอบครัวที่ประสบภัย จะได้รับเงินครอบครัวละ 5,000 บาท เช่นกัน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานว่า.น่าจะมี 7,000 ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ.  รวมทั้งจะมีการตั้งโรงครัวปรุงอาหารสด ในอำเภอสว่างแดนดิน พังโคน และอากาศ อำนวย ในจังหวัดสกลนคร ส่วนจังหวัดอื่นๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับผู้เสียชีวิต ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการจนถึงขณะนี้มี 11 รายซึ่งหากทางจังหวัดตรวจสอบ ความถูกต้องได้เร็ว  นายรัฐมนตรี ก็จะมอบเงินให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ในการลงพื้นที่ จังหวัดสกลนคร วันที่ 2 สิงหาคมนี้ด้วย

ขณะเดียวกัน รัฐบาล จะจัดรายการพิเศษ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค ในวันที่ 4 ส.ค นี้ โดย อสมท. เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสด ส่วนชื่องานจะรอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งที่ประชุม เสนอชื่อ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” และ “น้ำใจให้อีสาน” เป็นต้น

Tag : น้ำท่วมภาคอีสาน เงินบริจาค รัฐบาล เยียวยา