เหยี่ยวข่าว 7 สี : เร่งผลักดันน้ำเกิน 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงแม่น้ำโขง

วันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 07:11 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี ตรวจสอบเส้นทางการระบายมวลน้ำที่เกินความจุกว่า 300 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อลดผลกระทบอุทกภัยในจังหวัดสกลนครและนครพนม ขณะที่ชาวบ้านหลายอำเภอที่อยู่ลำน้ำก่ำ ยังต้องเผชิญกับสภาวะน้ำท่วมแบบนี้ไปอย่างน้อยอีกสัปดาห์ ลงเหยี่ยวข่าว 7 สี กับคุณเจษฎา อุปนิ

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี ผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขง แม่น้ำโขง อุทกภัย สกลนคร นครพนม น้ำท่วมนครพนม น้ำท่วมสกลนคร น้ำท่วม เหยี่ยวข่าว 7 สี