กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือโรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

วันที่ 1 ส.ค. 2560 เวลา 07:12 น.

Views

กระทรวงอุตสาหกรรม ออกมาตรการช่วยเหลือโรงงานที่ประสบภัยน้ำท่วม

นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า เบื้องต้นมีสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรมของเอสเอ็มอี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหนักที่สุดอยู่ในจังหวัดสกลนคร มีประมาณ 100 โรงงาน จากทั้งหมด 609 โรงงาน พร้อมทั้งแนะนำผู้ประกอบการที่อยู่ในเส้นทางพื้นที่รับน้ำ แต่น้ำยังไม่ท่วมให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมวางแผนลดผลกระทบความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้หลังจากน้ำลดจะประสานกับสถาบันการศึกษา ลงตรวจสอบสภาพเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และซ่อมแซมให้กับโรงงานที่ถูกน้ำท่วม รวมทั้งออกมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ในพื้นที่ประสบภัย 3-5 ปี

พร้อมทั้งจะพักชำระหนี้ 4 เดือนให้ลูกค้าสินเชื่อโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

นอกจากนี้ ยังเตรียมเสนอกระทรวงการคลัง เสนอให้คณะรัฐมนตรี พิจารณาขยาย "สินเชื่ออุทกภัยภาคใต้" ที่มีวงเงิน 5,000 ล้านบาท ให้ครอบคลุมช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบภัยน้ำท่วมทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงสินเชื่อดังกล่าว ที่มีให้ระยะเวลาผ่อนชำระนาน 7 ปี และดอกเบี้ยต่ำ

Tag : กระทรวงอุตสาหกรรม ช่วยเหลือโรงงานน้ำท่วม โรงงานน้ำท่วม น้ำท่วม