ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 2 ส.ค. 2560

วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

วันนี้อาหารสดทุกรายการ กรมการค้าภายในให้ตรึงราคาขายปลีกไว้เท่ากับเมื่อวาน และราคาไข่ ก็เท่ากับเมื่อวานเช่นกัน
ส่วนผักสดมีปรับเปลี่ยนราคาขึ้น 1 รายการ ได้แก่ ถั่วฝักยาว ขึ้นอีกกิโลกรัมละ 5-6 บาท ส่วนรายการอื่นๆ ราคาขายปลีกยังเท่าเดิม  และผลไม้ตามฤดูกาล ก็ยังตรึงราคาขายปลีกไว้เท่าเดิมกับเมื่อวานนี้

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                กก.ละ                  115-120   บาท
หมูสามชั้น                 กก.ละ                  125-130   บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  ตัวละ                    70-75    บาท
ปลานิล                   กก.ละ                   60-75    บาท
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)     กก.ละ                  180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.00-3.10  บาท

ราคาผัก
ถั่วฝักยาว               กก.ละ                     35-38    บาท
คะน้า                  กก.ละ                     18-20    บาท
ผักบุ้งจีน                กก.ละ                     15-18    บาท
ต้นหอม                 ขีดละ                       5-6     บาท
ผักชี                   ขีดละ                       8-9     บาท 

ราคาผลไม้
มังคุด (ผิวมัน)             กก.ละ                    25-30   บาท   
กล้วยหอมทองใหญ่           ผลละ                      7-8    บาท
เงาะโรงเรียน             กก.ละ                    35-40   บาท
ทุเรียนหมอนทอง            กก.ละ                   100-120  บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน