คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธทางจักรยาน จ.ตาก ตอนที่ 1

วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณภาพทางจักรยานที่จังหวัดตาก ซึ่งผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 และผู้อำนวยการ สตง.จังหวัดตาก ยกตัวอย่างให้เห็นนี้ เกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ สตง.ตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานที่จังหวัดตาก โดยกรมพลศึกษา จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดตาก 15,420,000 บาท จากปีงบประมาณ 2557 เพื่อทำโครงการถนนเทศบาลเมืองตาก สายเลียบแม่น้ำปิง หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัด

โครงการนี้จังหวัดตากมอบให้แขวงทางหลวงชนบทตาก ออกแบบ และทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ให้ก่อสร้างระบบไฟถนน ทางจักรยาน 4 จุด ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ค่าจ้าง 15,360,000 บาท ส่งมอบงานวันที่ 23 พฤศจิกายนปีที่แล้ว

เฉพาะงานผิวทางจักรยานทาสีฟ้าหรือ Traffic PiantTraffic Paint มีค่างานกว่า 5,500,000 บาท โดย สตง.ตรวจพบข้อพิรุธเกี่ยวกับคุณภาพสีที่ใช้ และวิธีการพ่นสีผิวทางจักรยาน มีขนาดความหนาไม่ถึง 0.2 มิลลิเมตร ตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง โดยตัวแทนแขวงทางหลวงชนบทตาก ยอมรับข้อมูลบางส่วนที่ สตง.ตรวจพบ

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับการพ่นสีฟ้าแบบเหลื่อมทับกันที่ผิวทางจักรยาน หรือโอเวอร์แลป (Over lap) ดูจากภาพนี้

นอกจากนี้ การคิดคำนวณค่าสีพ่นทางจักรยานโครงการนี้ แขวงทางหลวงชนบทตาก คิดราคา 160 บาทต่อตารางเมตร

การตรวจสอบทางจักรยานที่จังหวัดตากยังไม่จบ ติดตามได้วันพรุ่งนี้พร้อมกับความสำเร็จจากการตรวจสอบโครงการนี้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 พิรุธทางจักรยาน