Green Report : สำรวจต้นน้ำป่าหลากท่วมจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 2 ส.ค. 2560 เวลา 11:32 น.

Views

ทีมข่าวติดตามเส้นทางแม่น้ำป่าสัก ตามร่องรอยของน้ำป่ามาจนถึงตำบลศิลา ที่บ้านหินโง่น รอยต่อบ้านสักง่า พื้นที่ต้นน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยตลอดเส้นทางพบความเสียหายจากน้ำป่าที่ไหลมาเร็ว บางจุดกัดเซาะสะพานหมู่บ้านจนถูกตัดขาด

ชาวบ้านบ้านหินโง่น เล่าว่าพื้นที่นี้รับน้ำป่าที่มีดินโคลนต่อมาอีกทอดหนึ่งเช่นกัน จากเทือกเขาในอำเภอด่านซ้าย ก่อนจะไหลลงสู่ท้ายน้ำ แต่ไม่ปฏิเสธว่าสาเหตุของน้ำป่าส่วนหนึ่งมาจากฝนที่ตกหนักไหลไปสมทบจนทำให้น้ำท่วมไล่ไปตั้งแต่อำเภอหล่มเก่า หล่มสัก ตลอดทางแม่น้ำป่าสัก มาจากพื้นที่เขาหัวโล้น ที่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด แต่ยืนยันว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่สาเหตุหลักของการเกิดน้ำป่า
               
ชาวบ้านนำทีมข่าวสำรวจพื้นที่ที่มีการแบ่งสัดส่วน ปลูกไม้ยืนต้น เงาะ ลำไย ทุเรียน มะขาม และไม้เศรษฐกิจ แทนการปลูกข้าวโพด ส่วนที่ยังคงปลูกข้าวโพด จะนำหญ้าแฝกมาปลูกคั่นระหว่างแนวเขา เพื่อให้รากช่วยชะลอการพังทลายหน้าดิน แนวคิดนี้แม้ว่าจะเริ่มทำมาได้ปีแรก ยังคงเห็นเขาหัวโล้นอยู่ แต่ตั้งเป้าไว้ว่าในอีก 5 ปี เนื้อที่ครึ่งหนึ่งของที่ทำกิน จำนวนทั้งหมด 26,000 ไร่ จะไม่ได้มีแต่เขาหัวโล้นที่ปลูกข้าวโพด

การจะแก้ปัญหาเขาหัวโล้นให้กลับมาเป็นป่าต้นน้ำ ลดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ คงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกชุมชน ไม่เฉพาะชุมชนใดชุมชนหนึ่งเท่านั้น เพื่อให้ผลที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Facebook :,Ch7greenreport

Tag : Green Report