ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 3 ส.ค. 2560

วันที่ 3 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

เริ่มที่อาหารสดวันนี้ทุกรายการยังขายปลีกในราคาเดิม ทั้งหมูเนื้อแดง ส่วนสะโพก ส่วนไหล่ ไก่สดทั้งตัว ไม่รวมเครื่องใน กุ้งขาว และปลาดุก พันธุ์บิ๊กอุย ส่วนราคาไข่ ก็ยังคงเดิมทุกรายการราคาเท่ากับเมื่อวาน สำหรับผักสด วันนี้กรมการค้าภายใน ประกาศปรับราคาขายปลีกขึ้น 1 รายการ ได้แก่ ผักชี ส่วนผักชนิดอื่นๆ ราคาเท่าเดิม ผลไม้ทุกชนิด ยังขายปลีกในราคาเดิม

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                           กก.ละ            115-120  บาท
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน)   ตัว ละ             70-75    บาท
กุ้งขาว(70-80ตัว/กก.)           กก.ละ            180-210  บาท
ปลาดุก(พันธุ์บิ๊กอุย)                กก.ละ            80-90    บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                 4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                 3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                 3- 3.10    บาท

ราคาผัก
คะน้า                     กก.ละ             18-20     บาท
ผักบุ้งจีน                   กก.ละ             15-18     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ             35-38     บาท
กวางตุ้ง                   กก.ละ             15-18     บาท
ผักชี                      ขีดละ               9-10     บาท
  
ราคาผลไม้
เงาะโรงเรียน               กก.ละ           35-40     บาท
ฝรั่งกิมจู                    กก.ละ           30-35     บาท
ส้มเขียวหวาน เบอร์5          กก.ละ           55-60     บาท
กล้วยหอมทอง ใหญ่            ผล ละ           7-8       บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน

Tag : ราคาสินค้าเกษตร