คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธทางจักรยาน จ.ตาก

วันที่ 3 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลต่อจากเมื่อวานนี้ ติดตามพร้อมบทสรุปความสำเร็จ กรณีตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่จังหวัดตาก วงเงินกว่า 15 ล้านบาท

สรุปแล้วแขวงทางหลวงชนบทตาก ตอบรับให้ผู้รับเหมาโครงการนี้ซ่อมแซมพ่นสีทางจักรยานใหม่ทั้งหมด ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ตามข้อสังเกตการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดตาก กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณ 15,420,000 บาท ให้จังหวัดตาก ซึ่งมอบให้แขวงทางหลวงชนบทตาก ออกแบบและจ้างเอกชนก่อสร้างระบบไฟถนน และทางจักรยานสายเลียบแม่น้ำปิง ซึ่งชำรุดหลังใช้งานมากว่า 1 ปี ล่าสุด ผู้รับเหมายินดีซ่อมแซมทางจักรยาน ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง

เฉพาะทางจักรยานโครงการนี้ สตง.พบว่า มีค่างานกว่า 5,050,000 บาท พบข้อพิรุธคุณภาพสีที่ใช้ และวิธีการพ่นสีที่ผิวจักรยาน มีความหนาไม่ถึง 0.2 มิลลิเมตร โดยพบค่างานแฝงอยู่ในงานสีพ่นทางจักรยาน จึงมีราคาสูงถึง 160 บาทต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ การขยายผลตรวจสอบค่างานสีพ่นทางจักรยาน สตง.พบค่างานส่วนต่างกว่า 2,300,000 บาท

ขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ระบุว่า จะทำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท ขอให้พิจารณาว่า การกำหนดราคากลางโครงการนี้เหมาะสมหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง งานนี้ต้องหาผู้รับผิดชอบ