คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธทางจักรยาน จ.ตาก

วันที่ 3 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ขยายผลต่อจากเมื่อวานนี้ ติดตามพร้อมบทสรุปความสำเร็จ กรณีตรวจสอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานพื้นที่จังหวัดตาก วงเงินกว่า 15 ล้านบาท

สรุปแล้วแขวงทางหลวงชนบทตาก ตอบรับให้ผู้รับเหมาโครงการนี้ซ่อมแซมพ่นสีทางจักรยานใหม่ทั้งหมด ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร ตามข้อสังเกตการตรวจสอบเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานจังหวัดตาก กรมพลศึกษาจัดสรรงบประมาณ 15,420,000 บาท ให้จังหวัดตาก ซึ่งมอบให้แขวงทางหลวงชนบทตาก ออกแบบและจ้างเอกชนก่อสร้างระบบไฟถนน และทางจักรยานสายเลียบแม่น้ำปิง ซึ่งชำรุดหลังใช้งานมากว่า 1 ปี ล่าสุด ผู้รับเหมายินดีซ่อมแซมทางจักรยาน ให้ถูกต้องตามสัญญาจ้าง

เฉพาะทางจักรยานโครงการนี้ สตง.พบว่า มีค่างานกว่า 5,050,000 บาท พบข้อพิรุธคุณภาพสีที่ใช้ และวิธีการพ่นสีที่ผิวจักรยาน มีความหนาไม่ถึง 0.2 มิลลิเมตร โดยพบค่างานแฝงอยู่ในงานสีพ่นทางจักรยาน จึงมีราคาสูงถึง 160 บาทต่อตารางเมตร

นอกจากนี้ การขยายผลตรวจสอบค่างานสีพ่นทางจักรยาน สตง.พบค่างานส่วนต่างกว่า 2,300,000 บาท

ขณะที่ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 ระบุว่า จะทำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท ขอให้พิจารณาว่า การกำหนดราคากลางโครงการนี้เหมาะสมหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง งานนี้ต้องหาผู้รับผิดชอบ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7