ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 4 ส.ค. 2560

วันที่ 4 ส.ค. 2560 เวลา 05:03 น.

Views

กลุ่มอาหารสด ไข่ และผลไม้ วันนี้ราคาขายปลีกยังไม่มีการปรับเปลี่ยนทุกรายการ
กลุ่มผักสดมีการปรับราคารายการเดียว คือ ผักบุ้งจีน เพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 7 บาท วันนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 22-25 บาท

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                กก.ละ                  115-120   บาท
เนื้อวัว                   กก.ละ                  240-260   บาท
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน)  ตัวละ                    70-75    บาท
ปลานิล                   กก.ละ                   60-75    บาท
กุ้งขาว (70-80ตัว/กก.)     กก.ละ                  180-210   บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                ฟองละ                    4.50-4.60  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2          ฟองละ                    3.10-3.20  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3          ฟองละ                    3.00-3.10  บาท

ราคาผัก
ผักบุ้งจีน                กก.ละ                     22-25    บาท
กะหล่ำปลี               กก.ละ                     15-18    บาท
ฟักเขียว                กก.ละ                     12-15    บาท
ผักชี                   ขีดละ                       8-9     บาท 
พริกขี้หนู(จินดา)          ขีดละ                       5-6     บาท
   
ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5       กก.ละ                    55-60   บาท   
มังคุด (ผิวมัน)             กก.ละ                    25-30   บาท   
กล้วยหอมทองใหญ่           ผลละ                      7-8    บาท
เงาะโรงเรียน             กก.ละ                    35-40   บาท