พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 สิงหาคม 2560

วันที่ 5 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 5 สิงหาคม 2560

สภาพอากาศวันนี้ คาดว่าจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด...

โดย ศิริกุล อัตถปัญญาพล

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ ศิริกุล อัตถปัญญาพล อุณหภูมิโลก