สั่งการเตรียมแนวทางเก็บน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ

วันที่ 5 ส.ค. 2560 เวลา 10:20 น.

Views

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ในกรณีที่ฝนตกหนักเกินกว่าปริมาณที่จะรองรับได้ ซึ่งขณะนี้แม้ว่า เขื่อนขุนด่านปราการชล จะมีปริมาณน้ำอยู่เพียงร้อยละ 50 แต่หากฝนตกนอกเขื่อน ก็อาจเกิดน้ำท่วมขังได้ จึงกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ด้วย

สำหรับระยะเวลาในฤดูฝนที่ยังเหลืออีก 3 เดือน นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ ที่ฝนมักจะตกล่าช้ากว่าภาคอื่น ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากที่สุด แม้รัฐบาลจะสามารถเตรียมแผนเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วขึ้น แต่ก็ยังมีปัญหาสำคัญ คือการสร้างระบบระบายน้ำออกสู่ทะเลหรือแม่น้ำยังทำไม่ได้มากนัก เพราะติดปัญหาเรื่องที่ดิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของเอกชนและประชาชนทั่วไป  ที่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากประชาชนก่อน จึงอยากขอความร่วมมือทุกคน หากต้องการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ต้องมีระบบใหญ่สำหรับบริหารจัดการน้ำ พร้อมสั่งศึกษาแนวทางจัดเก็บน้ำบริเวณพื้นที่เชิงเขา เพื่อชลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่เมืองอย่างรวดเร็วเกินไป

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันศึกษาแนวทางที่ต่างประเทศกำลังใช้อยู่ นั่นคือ การเก็บน้ำใต้ดิน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ที่เป็นดินทราย ซึ่งทำให้อาจต้องปรับแก้แผนระยะยาวที่วางไว้ เพราะบางปัญหาไม่สามารถรอได้ เนื่องจากติดขัดข้อกฎหมาย รวมถึงการทำประชาพิจารณ์  อาจทำให้หลายอย่างล่าช้าออกไป ซึ่งขณะนี้กำลังหาแนวทางแก้ไขอยู่

สำหรับข้อเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการน้ำที่ให้รัฐบาลเข้าไปขุดบ่อน้ำให้กับทุกครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำหรือไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้นั้น นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพูดนั้นง่ายแต่เวลาปฏิบัตินั้นยาก เพราะไม่สามารถเก็บกักน้ำได้จริง พร้อมย้ำรับฟังทุกข้อเสนอแนะ แต่ขอให้สื่อมวลชนทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่า อันไหนทำได้ก็จะทำให้ แต่อันไหนที่ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้  โดยส่วนตัวมีแนวคิด ที่จะให้พื้นที่น้ำท่วมซ้ําซาก เป็นแก้มลิงสำหรับจัดเก็บน้ำ และจะชดเชยให้เท่ากับรายได้ที่เกษตรกรเคยได้ประโยชน์จากพื้นที่ดังกล่าว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วย

Tag : นายกรัฐมนตรี นครนายก สถานการณ์น้ำ เก็บน้ำใต้ดิน