กรมชลประทานยืนยัน รับมวลน้ำลุ่มเจ้าพระยาได้

วันที่ 6 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินส่งน้ำให้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำเจ้าพระยาปลูกข้าวเร็วขึ้นกว่าปกติ เพื่อเตรียมพื้นที่แก้มลิงไว้รองรับน้ำหลากตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2560 ที่จะถึงนี้

โดยพื้นที่แก้มลิงดังกล่าวเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือจังหวัดนครสวรรค์ ครอบคลุมพื้นที่ 153 ตำบล 24 อำเภอ ในจังหวัดสุโขทัย, พิษณุโลก, พิจิตร และนครสวรรค์ สามารถกักเก็บน้ำได้ชั่วคราว 2,049 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น มั่นใจว่าตลอดทั้งฤดูฝนนี้ ในลุ่มเจ้าพระยาจะไม่มีปัญหาน้ำท่วมหนักรุนแรงเช่นที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์น้ำ กรมชลประทานได้ควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านหน้าเขื่อนเจ้าพระยา 1,225 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ยังไม่เกินเกณฑ์ควบคุม 4 เขื่อนหลัก มีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนรวมกัน 77 ล้านลูกบาศก์เมตร ระบายน้ำออก 62 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยยังคงระบายน้ำออกจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในปริมาณมากกว่าที่น้ำไหลเข้า เนื่องจากเร่งเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำฝนรอบใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปลายฤดูฝนที่จะถึงนี้