พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 สิงหาคม 2560

วันที่ 6 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 6 สิงหาคม 2560

ฝนตกทั่วทุกภาคของประเทศไทย ภาคใต้มีฝนถึง 60-80 % ของพื้นที่ ส่วนกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลร้อนอบอ้าว มีฝนได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำ

Tag : อุณหภูมิโลก พยากรณ์อากาศ พยากรณ์อากาศวันนี้ พยากรณ์อากาศวันพรุ่งนี้ ศิริกุล อัตถปัญญาพล อุณหภูมิโลก