ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 7 ส.ค. 2560

วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

วันนี้ กลุ่มอาหารสดไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก และราคาไข่ ทั้งไข่เป็ดสดและไข่ไก่สด ไม่เปลี่ยนแปลงราคาขาย ส่วนราคาผักสด ตรึงราคาขายปลีกทุกรายการไว้เท่าเดิมกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผลไม้ตามฤดูกาล ก็เช่นกัน ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขายปลีก

ราคาเนื้อสัตว์
หมูเนื้อแดง                            กก.ละ            115-120     บาท
ไก่สดทั้งตัว(ไม่รวมเครื่องใน)   ตัว ละ             70-75        บาท
กุ้งขาว(70-80ตัว/กก.)             กก.ละ            180-210     บาท
ปลาทู(3ตัว/เข่ง)                     กก.ละ             20-25        บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด                                  ฟองละ            4.50-4.60   บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2                         ฟองละ            3.10-3.20   บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 3                         ฟองละ            3- 3.10       บาท

ราคาผัก
แตงกวา                                 กก.ละ             18-20         บาท
ผักบุ้งจีน                                กก.ละ              22-25        บาท
ผักกาดขาวปลี                        กก.ละ             18-20         บาท
กวางตุ้ง                                  กก.ละ             15-18        บาท
ผักชี                                       ขีดละ              9-10          บาท

ราคาผลไม้
เงาะโรงเรียน                           กก.ละ             35-40        บาท
ลำไย(พันธุ์อีดอ)                      กก.ละ             35-45        บาท
ส้มเขียวหวาน เบอร์5               กก.ละ              55-60        บาท
มังคุด (ผิวมัน)                         กก.ละ              25-30        บาท

ที่มา : กรมการค้าภายใน