คอลัมน์หมายเลข 7 : ซ่อมแซมอาคารร้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 7 ส.ค. 2560 เวลา 11:30 น.

Views

อาคารอเนกประสงค์ วงเงินก่อสร้างเกือบ 10 ล้านบาท ภายในอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โดยมีคอลัมน์หมายเลข 7 ร่วมขยายผล แม้ผู้รับจ้างจะมาซ่อมแซมแล้ว แต่สภาพแทบไม่แตกต่างจากการลงพื้นที่ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม เช่น ฉนวนกันความร้อนบริเวณเพดานถูกแรงลมพัดจนเสียหายอีกและยังเต็มไปด้วยมูลนกนั่น เพราะมีการปรับลดแบบก่อสร้างอาคาร โดยเฉพาะงานฝ้าเพดาน เพื่อให้อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
              
ในขณะที่อาคารอเนกประสงค์ ยังต้องรองบประมาณเพิ่มเติมมาปรับปรุงให้ใช้งานได้ ปรากฏว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ปี 2556 ครม.มีมติเห็นชอบตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน ก่อสร้างอาคารอีก 1 หลัง คือ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจร วงเงิน 29 ล้านบาท แล้วเสร็จ

ในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน จากนั้นเปิดใช้งานเพียงครั้งเดียว ทำให้มีอาคารถูกปล่อยทิ้งร้าง 2 หลัง
              
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจงสาเหตุที่อาคารร้างนานกว่า 2 ปี ไม่ได้ใช้งาน เนื่องจากความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุ เพื่อส่งมอบให้ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ดูแลต่อไป ความคืบหน้าหลัง สตง.เข้าตรวจสอบ ล่าสุดดำเนินการขึ้นทะเบียน พร้อมเร่งรัดเอกชนคู่สัญญามาซ่อมแซมจนแล้วเสร็จ ก่อนสิ้นสุดระยะประกันคุณภาพงาน 2 ปี แต่ปัญหาสำคัญกว่า คือ หากยังไม่มีแผนงานใช้ประโยชน์ อาคารก็จะชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาอีก
              
ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีหนังสือสั่งการให้ทุกหน่วยงานสำรวจอาคารสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ทั่วทั้งจังหวัด ไม่เฉพาะอาคาร 2 หลังนี้ พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการ

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7